Glencairn Whisky Glass - Glencairn Std GG 170ml

Glencairn Whisky Glass - Glencairn Std GG 170ml

  • $110.00


The Glencairn Glass is considered the definitive glass for Whisky, ideal for both Blenders and Whisky lovers.